OM OSS

Vi utvikler en svært sensitiv sensor med en helt ny målemetode, som måler H2S-nivåer i RAS-anlegg helt ned til 1ppb og som skal varsle anleggene når et eventuelt utbrudd oppstår før resultatet blir katastrofalt. Sensoren skal være statisk, automatisert og kobles opp med anleggets eksisterende systemer online med IoT slik at kundene får konstant live data

RAS, som står for Recirculation Aquaculture Systems, er et landbasert anlegg for fiskeoppdrett. Et RAS-anlegg er designet for å kunne produsere store mengder fisk med et lavt vannforbruk og kan resirkulere vannet i anlegget helt opp til 99%.

Hydrogensulfid, eller H2S er en svært giftig gass som produseres av bakterier som bryter ned slam som får ligge i fred og råtne, og oppstår som regel i rørene i RAS-anleggene. Det skal dessverre ganske lite slam til for å produsere mengder med H2S som resulterer i celledød hos fisken når det når karet, og kan fort lede til massedød i anlegget.