Paramate

Paramate skal utvikle og selge en H2S-sensor til oppdrettsanlegg på land. Vårt fokus ligger på kvalitet og nøyaktighet som tilfredsstiller kundens krav om måling ned til 1 ppb.